Regjeringen etablerte Havbruksfondet i 2015 for at kommuner som legger til rette for at havbruksnæringen også får ta del i verdiskapningen. I 2018 vil 164 kommuner og 10 fylker få gode utbetalinger fra fondet. Arkivbilde

Får 27 millioner fra Havbruksfondet

Gildeskål kommune får 27 millioner kroner fra Havbruksfondet for 2018.

Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og for å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår.

-I Gildeskål kommune har vi bidratt til en offensiv kommuneplan som tilrettelegger for videre vekst i havbruksnæringen. Da er det riktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapningen som genereres langs kysten og en kompensasjon for jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier Walter Pedersen (H) og Thrond Gjelseth (FrP) i ei pressemelding.

Til sammenligning fikk Gildeskål kommune bare 596.263 kroner fra Havbruksfondet i 2017. 

Se også Oppdrettskommuner får penger

Facebook Kommentar