Planområdet som ønskes regulert er på cirka 254 daa og omfatter hele/deler av eiendommene (gnr./bnr.): 21/3, 21/5 og 201/1.

Vil etablere steinbrudd på Skaugvoll

Det meldes nå om detalj-reguleringsarbeid for steinbrudd Moan på Skaugvoll. Prosjektet er igangsatt av Frode Isaksen, og Norconsult AS er innleid for å forestå planarbeidet. Planområdet er på cirka 254 daa og hensikten er å legge til rette for steinbrudd inkludert adkomst og områder for bearbeiding av steinmassene. Tiltaket utløser krav til konsekvensutredning. Oppstartsmelding og mer informasjon om planarbeidet kan lastes ned fra Gildeskål kommunes nettside.

Facebook Kommentar