Forenklet praksis når du vil grave. Illustrasjonsfoto: Meløy kommune

Enklere å søke gravemelding

Meløy kommune har gått bort fra det gamle gravemeldingsskjemaet og benytter nå den elektroniske videreformidlingstjenesten til Geomatikk AS. Dette betyr at du trenger kun å sende én gravemelding dit, som blir videresendt til både Meløy Energi og Meløy kommune. Dersom ditt graveprosjekt kommer i konflikt med viktig infrastruktur, vil Meløy kommune be om at du tar kontakt for påvisning. Du fyller ut det nye elektroniske skjemaet på nettsiden gravemelding.no.
Både private og bedrifter må opprette en bruker før skjema kan fylles ut, dette ifølge Meløy kommunes hjemmeside.

Facebook Kommentar