Yara Glomfjord har forbedret driften kraftig de siste årene, og fikk i 2015 prisen som ‘Årets bedrift’ fra Meløy Næringsforum. Nå gjør fallende gjødselpriser det nødvendig med nye kostnadskutt og nye forbedringer – Yara Productivity Standard ‘kommer’ til Glomfjord fra neste høst. Alle bildene: Edmund Ulsnæs

Enda mer forbedring

Denne artikkelen er hentet fra septemberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.

Staben hos Yara Glomfjord har økt produksjonen sterkt, og redusert kostnadene og energibruken dramatisk. Men forbedringsarbeidet i Yara-konsernet fortsetter – nå skal en ny standard for produksjonsforbedring gi store forandringer. Også i Glomfjord.

– Dette skal ruste bedriften for økt konkurranse og bedre lønnsomhet i framtiden, sier Helge Hamnevoll.
Han har tiltrådt i funksjonen som sjef for forbedringsarbeidet i Glomfjord. Yara Productivity Standard (YPS) introduseres fra november, og i september 2018 vil dette få konsekvenser for Yara Glomfjord. I forbindelsene med endringene har Helge altså fått jobben som lokal CIM.

– Selve jobbtittelen er så ambisiøs at jeg nesten ikke tør å skrive den på det nye visittkortet, ler han. CIM står for continuous improvement manager, som betyr leder for vedvarende forbedringer.

Diagnose nå
I slutten av denne måneden møtes ‘CIM’-ene fra alle fabrikkene til et møte i England, hvor det skal utvikles en standard for måling av produktiviteten i konsernets fabrikker. Allerede i november skal Glomfjord gjennomgå en slik måling og få sin diagnose, for å finne ut hvor forbedringspotensialet er størst.

Helge Hamnevoll skal lede forbedringsarbeidet til Yara Glomfjord. Han ønsker seg blant annet flere kvinner blant de ansatte.
Helge Hamnevoll skal lede forbedringsarbeidet til Yara Glomfjord. Han ønsker seg blant annet flere kvinner blant de ansatte.

– Vi har vært gjennom store forbedringer og innsparinger de siste 10 årene, og ligger allerede godt an på lønnsomhet, sammenlignet med mange av de andre fabrikkene. Denne erfaringen skal gå inn som en del av konsernets forbedringsarbeid. Men, vi i Glomfjord må alltid være på jakt etter ytterligere forbedringer, sier Helge.

Vil merkes
Siden 1990 har driften av verdens nordligste gjødselfabrikk blitt kraftig effektivisert og dermed nedbemannet. Om lag 630 ansatte midt på 1990-tallet er blitt til om lag 180, samtidig som totalproduksjonen er økt. Nå er målet å øke produksjonen sterkt, men med dagens bemanning.

Avtroppende Glomfjord-sjef Arve Jordal skal lede det internasjonale forbedringsteamet.
Avtroppende Glomfjord-sjef Arve Jordal skal lede det internasjonale forbedringsteamet.

– Vi står foran en stor endring som vil merkes av hver enkelt ansatt i konsernet. Enkelte må flyttes til nye oppgaver, og andre vil oppleve at jobben får nye rutiner eller nytt innhold. Jeg har god kjennskap til bedriften og de ansatte, og har tro på at vi skal få til dette på en god måte, sier Helge.

– Men det vil bli krevende. Hver ansatt skal ivaretas på best mulig måte, og vi må passe på alle får den opplæringen og motivasjonen som trenges for å utføre oppgavene på best mulig måte.

September 2018
Avtroppende fabrikksjef i Glomfjord, Arve Jordal, skal lede Yaras internasjonale team for dette forbedringsarbeidet. Yara Productivity Standard rulles ut i alle fabrikker, og i september neste år ligger det altså an til at Glomfjord skal i gang for fullt.

– Det har blitt sterk konkurranse i markedet slik at prisene har falt mye, og da blir kostnadssiden den store utfordringen, sier Arve.
– Vi må rett og slett få bort flaskehalser i systemet, få ned kostnader og opprettholde en stor nok produksjon.

Ønsker flere kvinner
Helge Hamnevoll kommer fra jobben som prosjektleder i Yara Glomfjord, og har allerede gjort seg noen tanker om forbedringer som kan gjøres.
– Det er for få kvinner som jobber her! I pakkeriet er det ingen, og generelt bør vi også få opp kvinneandelen blant de ansatte. Gutta gjør absolutt en god jobb, men jeg har erfart at ethvert arbeidsmiljø tjener på å ha innslag av flere kjønn. Det gjør oss alle mer produktive og motiverte, og det vil kunne påvirke effektiviteten i det lange løp.
– Vi må derfor sørge for at jobbene her blir mer attraktive for folk av begge kjønn, sier han bestemt.

Facebook Kommentar