Bjørn-Wiggo Eriksen fra Invis har vært prosjektleder for innbygging av Yaras oksygenanlegg.

Elegant støy-stopper

– Ble det ikke fint, spør Bjørn Wiggo Eriksen retorisk.
For visst ser det bra ut, nå når støyskjermingen på Yaras nye oksygenanlegg står ferdig.

Den kolossale containerveggen er borte, og tilbake står et elegant og moderne bygg i ulike gråtoner.
– Hele oksygenfabrikken har blitt innebygd, og alt er gjort med tanke på støyreduksjon, forteller Bjørn Wiggo Eriksen.
Invis-gründeren har vært innleid for å lede byggeprosjektet for det nye bygget.

Naboproblemer

Helge Hamnevoll, prosjektleder i Yara.

Helt siden Yaras nye oksygenfabrikk stod ferdig i 2016, har Yara jobbet hardt for å få bukt med støyen. Så stort var problemet, at produksjonen ble stanset etter prøveperioden, og en midlertidig vegg av containere ble satt opp for å begrense problemet.
– Vi har hatt en god og jevn dialog med grendelaget og naboene om problemet, og vi har tatt saken på største alvor, forteller Yaras prosjektleder Helge Hamnevoll.
Ved tidligere anledninger har han berømmet Yaras nærmeste naboer for tålmodigheten og samarbeidsviljen de har vist.

25 millioner
Hele 25 millioner kroner ble satt av til å bekjempe støyproblemet, og de har brukt landets fremste eksperter på støy, Brekke Strand, som konsulenter.
– Hele anlegget er nå innebygd i et totalisolert bygg, med ekstra støydempende plater på veggene som vender mot boliger. I tillegg har vi laget spesialvifter med tanke på god ventilasjon og begrenset støy, forteller Bjørn Wiggo.
Bygget er kledd med vanlige Paroc-elementer, samme type som Europris-bygget, men det er lagt ekstra isolasjon på innsiden.

Spesielt prosjekt
Innbyggingen av anlegget har pågått siden i høst, og det har vært en omfattende prosess.
– Det er litt ekstra utfordrende å sette opp en bygning rundt en fabrikk i full drift. Det krever god planlegging og presise beregninger, siden mange av elementene måtte lages ferdig, før de ble satt på plass. Vi satte opp stålskjelettet først, som ble boltet fast til grunnen, før vi heiste de ferdige veggelementene på plass, sier Bjørn Wiggo.

Nye målinger
Det gjenstår fortsatt å se om støyproblemet blir borte. Erfaring fra tidligere viser at forhåndsberegninger ikke gir gode nok svar på dette. Bygget ble ferdig og lukket like før revisjonsstansen, og når det igjen blir full aktivitet i fabrikken vil man kunne få de svarene man trenger.
– Da skal vi skal ta nye støymålinger på ulike steder i Glomfjord, for å kunne sammenligne med tidligere. I tillegg må vi lytte til de som er berørt av støyen, siden den oppfattes ulikt fra sted til sted, sier Helge Hamnevoll.

Denne saken er hentet fra juni-utgaven av Ny Næring, profileringsmagasinet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar