Profileringsbladet Ny Næring produseres av Mediehuset Meløy i samarbeid med 21 bedrifter i det solide næringslivet i Meløy og Gildeskål. Bladet gis ut månedlig i 2018, med unntak av juli og august, og profilerer stolte arbeidsfolk og satsinger, prosjekter og suksesshistorier i bedriftene. Bilagsansvarlig er Edmund Ulsnæs, som kan kontaktes på telefon 99 29 99 08.