Torleif Rommetveit leder arbeidet som utføres av Bilfinger. Her er han på inspeksjonsrunde i tunnelen sammen med Lars Johansen i Hansen Maskin og Transport og Mari Melkevik i Statkraft. Foto: Edmund Ulsnæs

Bygger i berget

Utskiftingen av strømkablene under Fykan-tunnelen pågår fortsatt for fullt. Et stort og vanskelig prosjekt, som har ført til kreative løsninger i den mørke el-tunnelen.

Hele oppdraget var så stort, at det delt i fire trinn. Først fikk Bilfinger oppdraget med å trekke nye, midlertidige kabler. Fra kraftverket i Fykan, under Fykantunnelen og til inntakshuset i Glomen. Nå har de også fått jobben med å fjerne de gamle kablene i den hundre år gamle el-tunnelen.

Én jobb ble til to
– Vi skulle egentlig bare fjerne kablene, hyllene og utstyret på den ene siden inne i tunnelen, men kom fram til at det ble lettere for folk og maskiner, dersom vi fjernet kabler og support på begge sider samtidig, forteller Torleif Rommetveit i Bilfinger.
Dermed ble det klart at Bilfinger fikk utvidet oppdraget, og de fjerner nå alle gamle kabler i én operasjon. For å sikre strømforsyningen til Yara, har de valgt å henge den midlertidige kabelen i taket.
– Vi har slått inn bolter i tunneltaket, som de nye kablene henger i. Da er de ute av veien, og vi kan jobbe i hele tunnelbredden, sier han.

De trange og spesielle arbeidsforholdene inne i tunnelen førte til kreative løsninger. Foto: Edmund Ulsnæs

Reodor Felgen-løsning
Inne i den hundre år gamle tunnelen er det stummende mørkt, og ganske trangt. Dette har ført til helt spesielle utfordringer for de som jobber der inne. Med hodelykter og lys på maskinene, får de det lyset som er nødvendig. Men bredden på tunnelen ble en større utfordring.
– Kabelstativene i stål ble etter en del prøving og feiling vurdert dit av vi måtte bruke maskiner for å klippe dem i stykker. Dette ble vanskelig siden det ikke finnes maskiner som kan gjøre en slik jobb inne i en trang tunnel. Det blir rett og slett ikke plass, siden maskinen da må stå på tvers. Men Hansen Maskin og Transport, som gjør alt maskinarbeidet for oss, laget en egen ‘Reodor Felgen-løsning’: En spesialtilpasset rotor og tilt med hydraulisk saks. Det løste problemet vårt, og vi får dermed gjort jobben på en veldig god måte, sier Torleif.

Stort oppdrag
Oppdragene i tunnelen har en verdi på mange millioner kroner, og fra fire til seks ansatte hos Bilfinger har jevnt over vært engasjert med jobben siden oppstarten i fjor.
– Bare arbeidet på denne siste rivejobben hadde en verdi på rundt 3,5 millioner kroner, sier Torleif.
Nå, når Bilfinger blir ferdig med å fjerne den gamle kabelen, blir siste trinn å legge nye permanente kabler i tunnelen. Et oppdrag som forhandles ferdig med Statkraft i disse dager.

Denne saken er hentet fra januarutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar