I forbindelse med kommunale innsparinger er sparekniven etterlyst både i politikk og administrasjon. Nå vil et tverrpolitisk utvalg endre antall representanter i kommunestyret og driftsutvalget. Arkivbilde.

Blir med på innsparingene

På dagens formannskapsmøte i Meløy skal ytterligere reduksjon i antall kommunestyremedlemmer behandles.

Et tverrpolitisk utvalg foreslår nå å redusere antall representanter fra neste valgperioden fra 23 til 21. Antallet kommunestyrerepresentanter ble foran gjeldende valgperiode redusert fra 25  til 23.
I henhold til gjeldende kommunelovens § 7 pkt. 2 skal kommuner mellom
5000 og 10 000 innbyggere ha et kommunestyre på minst 19 representanter.

Det tverrpolitiske utvalg foreslår også en reduksjon i  antall representanter i driftsutvalget fra 7 til 5 fra neste valgperiode. I hht. gjeldende bestemmelse i kommunelovens § 10 skal slike faste utvalg ha minst 3 representanter.

Dette er sakslista for dagens formannskapsmøte.

 

Facebook Kommentar