Nordland Betong’s Tore Mosand (t.v.) og Moldjord Bygg og Anlegg’s Finn Nikolaisen har allerede samarbeidet om en rekke byggeprosjekter, for eksempel nykaia på Langstranda i Bodø. Nå skal de to solide entreprenørene samarbeide når Moldjord gjennomfører sin kaistrategi for Nord-Norge.

Betong-solid samarbeid

De er store, bunnsolide og vedlikeholdsfrie i 50-100 år. Sterkt etterspurte betongkaier er den nye satsingen til betong-ekspert Moldjord Bygg og Anlegg. Og kaiene skal bygges i hele Nord-Norge.

Den allsidige maskin- og byggentreprenøren har allerede nær doblet sin årsomsetning siden 2014. Når den nå rulles ut, den tre år gamle strategien som denne artikkelen presenterer, vil veksten åpenbart fortsette.
– Ja, vårt mål er å passere 200 millioner kroner i driftsinntekter i løpet av 2020, opplyser daglig leder Finn Nikolaisen.

En sterk satsing på bygging av kaier, i hele Nord-Norge, skal sikre nettopp denne veksten. Ny Næring møter ham på den nye kaia bygget for Nordland Betong i Bodø, sammen med denne bedriftens sjef Tore Mosand.
– Nordland Betong er en svært viktig samarbeidspartner for å nå våre nye mål, og for å kunne gjøre en fortsatt god jobb for næringslivet i kommuner som Meløy, Fauske og Bodø, sier Finn.

Liker det komplisert
Moldjord Bygg og Anlegg er i Salten kjent for sin ekspertise på betongkonstruksjoner. Uredd-plassen i Gildeskål er prosjektet som har gitt stor og internasjonal oppmerksomhet, men rekken er i tillegg lang over store og til dels kompliserte byggeoppdrag. I Meløy var Moldjord sentral i byggingen av REC-fabrikkene fra 2005, og i Rødøy en viktig bygger av smoltanlegget i Reppen. Statkraft og Yara har gjennom årene benyttet Moldjords spesielle kompetanse i en rekke byggeprosjekter.

– Vi tar på oss de litt kompliserte prosjektene, de som krever stor faglig dyktighet, understreker Finn.
– Nå har vi i samarbeid med Kunnskapsparken i Bodø gjort en kartlegging i hele landsdelen. Svært mange offentlige og private kaier er i forfall, og eierne har behov for å skifte ut trekaier med sterke og vedlikeholdsfrie kaier i betong.

Tore Mosand (t.v) og Finn Nikolaisen.

Skalerer opp
Denne etterspørselen er det nå blitt en helt konkret strategi av. Moldjord skal bygge kaier – mange kaier. Og ikke bare i Nordland, som til nå, men i absolutt hele landsdelen, gjerne også Trøndelag.
– Vi får mange henvendelser om å regne på kaiprosjekter, men flere av oppdragene må vi i dag si nei til fordi vi ikke har ledig kapasitet. Derfor skal vi nå skalere opp virksomheten vår, forklarer han.

Mens Finn i dag har to team med betongarbeidere, formann og prosjektleder som reiser rundt og bygger kaier, trenger han nå et tredje team. Dette betyr trolig ansettelse av 5-6 nye, pluss en sivilingeniør.
– En del steder truer hurtigbåten med å nekte å legge til, fordi treikaia er i så dårlig stand. Da må kommunene gjøre noe, og vår løsning på betongkaier er midt i blinken.

Fordel Moldjord
Moldjord Bygg og Anlegg bygger nemlig betongelementene ferdig på eget område i Bodø. Nært stasjonen som leverer betong, nært kaia der elementene skal skipes ut.
– Vi lager også mindre ferdig-elementer enn konkurrentene våre. Dermed blir vi mer fleksible, for elementene blir lettere å frakte helt fram, selv om kaia ligger trangt og vanskelig til. Lavere transportkostnader, mer effektiv logistikk, fastslår han.

Et typisk kaiprosjekt kan bety alt fra to til 50 millioner i oppdragsstørrelse for entreprenøren, og krever altså en enda større organisasjon enn dagens om lag 50 ansatte. Fra før har nemlig Finn & Co. ordreboka nokså full, for eksempel av byggeprosjekter for havbruksnæringa.
– Behovet er stort, og vi er gode på betongkaier. Derfor har vi allerede begynt å se på hvilken vekst vi kan oppnå etter 2020 og fram mot -25, smiler Finn Nikolaisen.

Facebook Kommentar