Bachelor på Yara-bulk

Kristian Sundsfjord Åstrøm fra Ørnes kan nå kalle seg maskiningeniør, etter bestått bacherloroppgave. Han har forsket på bulklastinga av kunstgjødsel på Yara.

– Lasting av kunstgjødsel i bulk kan være en utfordring for Yara. Når det er mye nedbør må lastingen innstilles for å unngå at gjødsla blir utsatt for vann, og dette kan koste ganske mye. Vi er jo i et område hvor det kan regne ganske lenge i ett strekk, sier Kristian.

Alene
Kristian har bakgrunn som produksjonsoperatør i SiC Processing, fram til de la ned i 2012. Siden har han kjørt minibuss og drosje, og de siste fire årene har han vært opptatt med fulltids høgskolestudier i tillegg.
– Jeg tok forkurset i Bodø, men resten av studiet har jeg tatt på nett, med live-sendinger fra forelesninger ved Høgskolen i Narvik, og innsending av oppgaver. Jeg har jobbet på egen hånd med hele studiet, og det er nok det som har vært den største utfordringen. Å ha struktur og framdrift i studiet, uten drahjelp fra andre, sier han.
Han ordnet seg med kontor hjemme, og bestemte seg for å ha fast studietid hver dag, for å få en så normal arbeidsdag som mulig.

Det har vært veldig spennende å sette seg inn i utfordringene til en så stor og viktig aktør som Yara. De har delt opplysninger med meg, og gitt meg tilgang som har vært til uvurderlig hjelp i oppgaveskrivingen.
Kristian Åstrøm

Invis-hjelp
Det var Tor-Christian Kristiansen i Invis som tipset ham om at Yaras bulk-utfordring kunne være et bra tema for bacheloroppgaven. Kristian skaffet seg tilgang til all informasjon han trengte, gjennom samarbeid med PKL på Yara. I tillegg fikk han låne kontor og fasiliteter hos Invis i Industriparken, til oppgaveskriving.
– Det har vært veldig spennende å sette seg inn i utfordringene til en så stor og viktig aktør som Yara. De har delt opplysninger med meg, og gitt meg tilgang som har vært til uvurderlig hjelp i oppgaveskrivingen. Samtidig fikk jeg veldig god støtte av Invis. I tillegg til å låne meg kontorplass har miljøet der vært til stor inspirasjon og bidratt med faglig sparring på høyt nivå. Jeg er veldig imponert over kunnskapen de besitter, forteller Kristian.

3D-scanning
Invis scannet hele kaiområdet som han forsket på, og han hadde derfor gode 3D-modeller som han kunne prøve ut ulike løsninger på.
– Det var bare å tegne inn løsningene på modellen, så fikk man se hvordan det virket. Uten denne hjelpen hadde det nok ikke gått så bra som det gjorde, smiler han.
I sin oppgave har han undersøkt og analysert ulike løsninger med tanke på implementering i Glomfjord, og ut fra dette kommet med et konseptforslag, samt økonomiberegninger til dette. For to uker siden var Kristian i Narvik for å forsvare sin oppgave, og med en solid A på denne er han nå klar for yrkeslivet som maskiningeniør.
– Ja, nå er det bare å søke på jobber. Jeg håper jeg kan få meg en jobb som gjør at jeg kan fortsette å bo her hjemme på Ørnes, smiler han.

Denne saken er hentet fra juni-utgaven av Ny Næring, profileringsmagasinet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar