- En god driftsoperatør er effektiv, nøyaktig og skjerpet på jobb, forteller driftsleder Elin Rønnåbakk (36) ved Sundsfjord Smolt. Her ser vi henne til venstre og sammen med Charlotte Fredriksen (24) og Freddy Hansen (31), og alle tre har utdanning og bakgrunn fra akvakultur. - Men, da staben her ble satt sammen, var ledelsen bevisst på å få inn folk som kunne jobbe selvstendig. Derfor ble det for eksempel rekruttert flere med bakgrunn fra landbruk, forteller Elin. Foto: Edmund Ulsnæs

Et år på godt og vondt

Denne saken er hentet fra oktober-utgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.

Bedriften er allerede nest størst i Gildeskåls næringsliv, etter å ha vokst sammenhengende sterkt i sju år. Og når Sundsfjord Smolt i høst står midt i sin største utfordring, er det både på vondt og på godt.

– Bedriften ble en suksess fra starten, og veksten har vært sterk. Nå er vi der at vi må gjøre noe i Sundsfjord, forteller daglig leder Tor-Arne Gransjøen (53).
– Men dette året, 2017, kommer til å gi en økonomisk stjernesmell, innrømmer han.

Enklere i Sundsfjord
Straks mer om smellen og grunnen. Men det var altså her, hvor enorme vannmasser alltid har veltet ned fra mektige Gildeskål-fjell, at Norsk Hydro, Sjøfossen Energi og Salten Kraftsamband (SKS) hadde sørget for kraftproduksjon fra 1963. Sundsfjord kraftstasjon skulle sikre energi til Hydros aktivitet i Glomfjord, og så, over 40 år senere, skulle tilgangen til voldsomme mengder ferskvann gi starten for et nytt eventyr i lille Sundsfjord innerst i fjordbunnen. Med stein fra tunnel-boring på fjellet ble det etablert tomt for et stort smoltanlegg.

– Sundsfjord var enklere og raskere enn andre steder, fordi det var så utbygd og grundig undersøkt fra før, på grunn av kraftutbyggingen, forklarer Tor-Arne.
– Vi jobber hele tiden med flere nye lokaliteter, slik at vi skal kunne øke produksjonen vår raskt nok. Men, på grunn av verneinteresser, vannrettigheter og andre ting tar det lang tid å få svar på søknader om etablering.
Sterk vekst, men…
Men slik gikk det uansett til at over 160 millioner kroner ble investert i mini-bygda fra 2008. Nova Sea på lille Lovund vokste voldsomt og hadde sterkt behov for smolt til sjøanleggene langs Helgeland. Nå hjalp Helgeland Invest til med kapital og eierskap, og fra splitter nye produksjonslokaler i Sundsfjord ble det umiddelbart levert 8 millioner smolt hvert år. Fra 2010 og til i dag har de årlige driftsinntektene økt jevnt kraftig, fra 32 til over 120 millioner kroner. Å finne dyktige ansatte gikk som en lek, og i dag har Sundsfjord Smolt 16 ansatte i produksjonen – mens det heleide datterselskapet Helgeland Smolt i Reppen har 17. I tillegg kommer ledere for drift, teknisk og kvalitet, samt veterinær – disse jobber begge steder.

– Etableringen har gått veldig bra, men akkurat nå har vi på et vis falt litt for egne grep, innrømmer Tor-Arne.
Så gjør han rede for høstens uønskede, men helt nødvendige nedkjøring og total-rengjøring av anlegget. Smolt må saneres, og i tillegg til store produksjonstap gir forsinkelsene store utfordringer for kundene, som også er eierne, altså Nova Sea, Lovundlaks og Gifas.

Det Nova Sea-eide smoltanlegget i Sundsfjord er Gildeskåls nest største bedrift på årsomsetning, og anleggene her og i Reppen sysselsetter i alt nær 40 personer. I år er det 10 år siden Sundsfjord-planene ble gjennomført og i alt 165 millioner kroner investert i produksjonslokaler.
Det Nova Sea-eide smoltanlegget i Sundsfjord er Gildeskåls nest største bedrift på årsomsetning, og anleggene her og i Reppen sysselsetter i alt nær 40 personer. I år er det 10 år siden Sundsfjord-planene ble gjennomført og i alt 165 millioner kroner investert i produksjonslokaler.

Måtte levere, ville levere
– Problemene begynte med at kundene våre trengte mer og mer smolt, og at vi presset oss mer og mer for å kunne levere – topp-året produserte vi 14 millioner smolt.
– Men, når man presser biologien, kan man komme i trøbbel, og dét har vi gjort nå. Vi har hatt en god del sykdomsproblemer på smolten, og i første halvår i år ble det besluttet å stenge ned og rengjøre hele anlegget, slik mange andre i bransjen også har måttet gjøre, forklarer han.

– Hvorfor gikk det slik?
– Det er alltid lett å være etterpåklok, men for kundene våre ville det ikke vært noe alternativ å hente smolt langveisfra. Oppdrett i sjø er på mange måter høyrisiko, det er vi alle klar over, og underveis har alle vært enig i de vurderingene som ble gjort.

Tor-Arne Gransjøen
Tor-Arne Gransjøen

Må bygge ut
– Nå må det tenkes annerledes?
– Ja, vi har gjort et strategiarbeid sammen med kundene. De etterspør ikke lenger den smolten vi leverer – de vil ha større smolt og enda flere.
– Derfor må vi foreta oss noe i Sundsfjord. Vi må bygge ut kar-kapasiteten, og jeg har dialog med styret om dette akkurat nå, opplyser Tor-Arne.

For når Nova Sea trenger å øke kapasiteten, er Sundsfjord stedet der dette kan gjennomføres aller raskest. Tor-Arne har kjøpt nabotomta på 4-5 dekar, og det er stort sett bare byggetillatelse fra kommunen som mangler.
– Så må kapasiteten økes videre, et annet sted. For selv om det ville være mye billigere å bygge

Helgeland Smolt her i Sundsfjord enn i Reppen, var dette uaktuelt på grunn av risikovurdering, altså faren for sykdom. Når det neste, store smoltanlegget snart må bygges, blir det altså verken i Reppen eller i Sundsfjord, fastslår han.

ssmolt-fakta
Sundsfjord Smolt AS

– Stiftet 15. oktober 2007 som Nova Smolt, der Nova Sea i dag eier 73,6 prosent av aksjene, etter å ha løst inn aksjene til Helgeland Invest. Andre eiere er Lovundlaks (16,4 prosent), Gildeskål Forskningsstasjon (5) og Selsøyvik Holding (5).
– I 2008-10 investerte selskapet 112 millioner kroner i bygging av smoltanlegg i Sundsfjord, og 54 millioner i utbygging i 2011-12. Kapasiteten var ved etableringen om lag 8 millioner smolt årlig, og 10 etter utbyggingen.
– Sundsfjord Smolt eier også Helgeland Smolt, som i høst innviet et nytt og enda større smoltanlegg i Reppen i Rødøy.
– Tor-Arne Gransjøen er daglig leder i begge selskapene, mens styreleder i begge er Odd Strøm, som også er daglig leder i Nova Sea.

Facebook Kommentar