Helgeland Smolt investerte over 300 millioner kroner i smoltanlegget som ble åpnet i Rødøy i fjor. I år bygger eierselskapet Sundsfjord Smolt kraftig ut i Sundsfjord, og allerede neste år kan det bli ny utbygging i Reppen. Alle foto: Edmund Ulsnæs

Åpnet nettopp – vil bygge ut

For nøyaktig ett år siden åpnet de sitt splitter nye produksjonsanlegg for smolt. Nå utreder de allerede mer utbygging.

Se på bildene i toppen av denne artikkelen. De er tatt 20. september i fjor, der flere titalls gjester deltok under åpningen av Helgeland Smolt’s nye produksjonsanlegg i Reppen i Rødøy. Nøyaktig ett år senere, nesten før champagneboblene har lagt seg, kan Ny Næring bringe nyheten:
– Vi prosjekterer en utbygging i Reppen. Styret bestemte dette for to uker siden, og arbeidet er allerede i gang, bekrefter daglig leder Tor-Arne Gransjøen.

For stor-smolt
Dermed gir både han, staben og styret nok en gang full gass for å øke egen produksjonskapasitet. For mens utbyggingen av det åtte år gamle smoltanlegget i Sundsfjord allerede nærmer seg halvveis…så gir Odd Lorentz Strøm (administrerende direktør i Nova Sea, red.anm.) og resten av styret altså klarsignal for å planlegge utbygging også i Reppen. Sundsfjord Smolt eier Helgeland Smolt, og Tor-Arne Gransjøen er daglig leder i begge selskaper.

Vi er skviset på produksjonskapasitet, og som i Sundsfjord er en slik utbygging i Reppen noe vi kan få gjort relativt raskt.
Tor-Arne Gransjøen

– Vi legger opp til å øke kapasiteten i Helgeland Smolt med om lag 6.000 kubikkmeter i karvolum, og da bør vi kunne produsere 6-800 tonn mer smolt i året.
– Og selv om det ikke er endelig avklart, ligger det vel i kortene at dette blir stor smolt, altså rundt 500 gram, opplyser han.

Fortsatt stor-anlegg
De stadige utbyggingene i Sundsfjord og Reppen har bakgrunn i at eierne, det vil si hovedkundene, til de to bedriftene etterspør stadig mer smolt til sine sjøanlegg langs Helgelandskysten. Altså Nova Sea, Gildeskål Forskningsstasjon, Lovundlaks og Selsøyvik Holding.

For nøyaktig ett år siden åpnet de sitt splitter nye produksjonsanlegg for smolt. Nå utreder de allerede mer utbygging.

– Jeg skal gå gjennom dette med dem i driften, og så er målet å presentere for styret i desember et utbyggingsprosjekt som kan vedtas endelig. Byggestart kan bli neste år. Vi er skviset på produksjonskapasitet, og som i Sundsfjord er en slik utbygging i Reppen noe vi kan få gjort relativt raskt.
For fortsatt snakker vi om løsninger på kort sikt. Gransjøen jobber med etableringen av et helt nytt smoltanlegg langs kysten – betydelig større enn både Sundsfjord Smolt og Helgeland Smolt. Etter det Ny Næring erfarer, er ikke Kilvika i Meløy lenger blant disse kandidatene.

– Ting begynner å komme på plass, med intensjonsavtaler på vann og tomt. Men dette er jo prosesser som tar lang tid, og jeg vil ikke si hvilke alternativer vi jobber med.

Tor-Arne Gransjøen

Raske Rødøy
Så tilbake til den kortsiktige løsningen. Mens Reppen-anlegget tidligere har vært betraktet som vanskelig å bygge ut, forteller Tor-Arne nå at man i samarbeid med Rødøy kommune er i ferd med å finne løsninger.

– Ja, vi har måttet være kreative, for mesteparten av tomta vår heller for kraftig til at utbygging er mulig, og ei elv sperrer for utvidelse. Løsningen blir en endring av dagens reguleringsplan, og et tilbygg til dagens anlegg.
– Investeringen?

– For tidlig å si, men Sundsfjord blir kostnaden noe sånt som 110 millioner kroner. Da vil det nok bli noenlunde det samme her.

Facebook Kommentar