Det var morsomt men kaldt å kjøre RIB mellom ulike oppgaver for Johannes Pedersen, Didrik Votvik Solhaug, Sirianna S. Pettersen og Martin Johnsen. Foto: Roar Kofoed

Action og kunnskap

Praksis og jobbskygging forbindes gjerne med ungdomsskoleelever eller yrkesfaglig utdanning. Men nå får også elevene på studiespesialisering innblikk i framtidige jobbmuligheter i lokalmiljøet.

Kirsti Kvehaugen

– Mange av elevene våre tenker først og fremst sykepleier eller lærer, når de skal nevne aktuelle yrker i lokalmiljøet som krever høyere utdanning. Vi ønsker å utvide kunnskapen om egne muligheter, ved at de får et bedre innblikk ved å besøke bedriftene, sier studierektor ved MVS på Ørnes, Kirsti Kvehaugen.


Relevant
Det offisielle navnet på opplegget er «observasjonspraksis», og går ut på at elevene fra studiespesialisering får være med på en arbeidsdag i en bedrift, for å observere, spørre og delta på de ulike gjøremålene i bedriften.
– Det er et poeng for oss at de får observere arbeidstakere med høyere utdanning, slik at dagen blir relevant i forhold til egne studievalg etter videregående, sier Kirsti.
Hun håper også at et slikt opplegg kan være med å bevisstgjøre elevene på at studiespesialisering fører fram til et yrkesliv, med mange ulike muligheter, også lokalt.

Positivt næringsliv
Meløy videregående har etablert et samarbeid med flere lokale bedrifter, som tar imot og guider elevene gjennom arbeidsdagen. I samarbeidsavtalen ivaretas det formelle rundt sikkerhet og forpliktelser, og at både elevene og bedriftene er forberedt før møtet. I forkant av dagen må elevene forberede seg på hva de ønsker å finne ut av. Det kan være ting som utdanning, arbeidstid, lønn, spesielle ferdigheter som kreves og andre ting.
– De lokale bedriftene har vært svært positive til opplegget med observasjonspraksis, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra dem, sier Kirsti.

Satt i system
Også tidligere har det vært prøvd «jobbskygging» i ulike sammenhenger. Men dette skoleåret er første gang det hele settes i et system.
– Vi satser på at hvert trinn skal ha én dag med observasjonspraksis hvert år. Elevene får ønske seg arbeidssted, og vi setter sammen grupper på bakgrunn av dette. Vi håper dette skal være med på å gi motivasjon til skolearbeidet, og at de får et bedre innblikk i lokale jobbmuligheter, sier studierektor Kirsti.


De fire som valgte en arbeidsdag på GIFAS i Gildeskål, fikk både ny kunnskap, action og utvidet horisont.

– Jeg var nok ikke klar over hvor mange forskjellige jobber som krever høyere utdanning, forteller Didrik Votvik Solhaug.
Han går på studiespesialisering på Meløy videregående på Ørnes, og sammen med medelevene Sirianna S. Pettersen, Martin Johnsen og Johannes Pedersen var han på observasjonspraksis hos GIFAS i november.

Sirianna S. Pettersen og Didrik Solhaug lærte om forskning på rognkjeks ved GIFAS. Foto: Roar Kofoed

Godt forberedt
Elevene skryter av skolens «praksisopplegg» og mener at en slik dag absolutt har noe for seg.
– Det var veldig tydelig at bedriften hadde forberedt seg godt på å ta imot oss, og vi fikk et godt innblikk i hva bedriften driver med og hvilke oppgaver de ulike yrkene hadde. Vi fikk snakke med både veterinær, ingeniører og en med doktorgrad i marinbiologi, sier Sirianna.
GIFAS hadde sydd sammen et opplegg som skulle gi elevene et godt overblikk over bedriftens ulike anlegg. Det inkluderte blant annet tur med RIB mellom forskningsstasjon og oppdrettsanlegg.
– Det var veldig kult, men ganske kaldt, kommer det fra Didrik.

Lærerikt
En av oppgavene elevene fikk være med på var forskning på rognkjeks, som benyttes i oppdrettsnæringen fordi den spiser lakselus.
– Det var veldig interessant å høre om hvordan rognkjeksen brukes. Problemet er at den blir blind etter en stund, og det er uønsket både ut fra dyrehelseperspektivet og effektiviteten. De forsker derfor på å komme fram til nye strategier i foring og rutiner, for å hindre at dette skjer, sier Sirianna ivrig.
Elevene fikk være med på disseksjon og måling av leververdien til rognkjeksen, for å fastslå effekten av ulike typer for.

Utvidet horisont
Elevene var enige i at en slik dag er med på å gi et utvidet blikk på jobbmulighetene ved høyere utdanning.
– Det var artig å se hvilken kompetanse som kreves og etterspørres i en slik lokal bedrift. Vi fikk veldig god informasjon om ulike muligheter innen marine næringer, sier Sirianna.
– Jeg er imponert over hvor mange som har høyere utdanning i bedriften. Jeg var nok en av de som trodde det stort sett bare var lærere og sykepleiere som hadde høgskolebakgrunn. Nå vet jeg bedre, men ender vel opp som lærer likevel, ler Didrik.

Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala.
 Kilde: gifas.no

Denne saken er hentet fra januarutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv. 

Facebook Kommentar