Velkommen til Mediehuset Framtia

Framtia er ukeavis for Meløy og Gildeskål. Vi kommer ut hver onsdag og utgis av Mediehuset Framtia på Ørnes.

FRAMTIA

Ansvarlig redaktør og daglig leder (konst.)
Ingunn Dahle
Tlf: 97 79 31 03  Mail: ingunn@framtia.no

Grafisk designer
Ellinor Ann Skaret
Tlf: 48 09 40 24  Mail: ellinor@framtia.no

Journalist
Anne Mette Meidelsen
Tlf: 97 47 67 51  Mail: annemette@framtia.no

Frilanser Gildeskål
Yngve B. Gulbjørnsen
Tlf: 95 93 15 79 Mail: yguldbjo@online.no

Frilanser Gildeskål
Rolf Hessvik
Tlf: 41 55 99 89 Mail: yguldbjo@online.no

Frilanser
Rune Meosli
Tlf: 41 33 28 88 Mail: rune@framtia.no

Frilanser
Mette Kolberg
Tlf: 45 04 82 89 Mail: post@framtia.no

 

INDUSTRIFOLK

Bilagsredaktør/journalist
Edmund Ulsnæs
Tlf: 99 29 99 08  Mail: edmund@framtia.no