Sigurd Stormo. Foto: Edmund Ulsnæs

Sterke og flotte Meløy

Meløy har kommet dårlig ut i en del nasjonale målinger av kvalitet på kommunale tjenester. Målingene er reelle, og vi må tåle kritisk søkelys på det vi holder på med. Fokuset forsterkes av sosiale medier, som i dag er en viktig kanal for synspunkter og debatt.

Den store utfordringen for Meløy kommune er at vi er for tungdrevet – vi har ikke inntekter til å beholde dagens struktur på tjenestene våre. Når kraftprisen går ned, og alle inntektene fra kraft går til driften, så går jo ikke lønnsutgiftene samtidig ned, eller prisene på det vi kjøper! Derfor må vi få ned kostnadene, og det ikke er nok å bruke ostehøvelen. Vi innhentes nok av at vi tidligere har hatt god råd, og dermed har tillatt oss for høye kostnader.

Dette tar tid å gjøre noe med. Underveis er det én ting som er viktig å ikke glemme: Meløy er ikke en dårlig kommune å bo i! Jeg stikker ikke under stolen at vi har store utfordringer, men alt må ikke snus negativt. Meløy er en sterk kommune med et enormt potensiale på mange områder, og nå er tiden kommet for å bli flinkere til å utvikle dette, og vise det bedre fram.

Et eget omdømmeprosjekt skal hjelpe oss å løfte fram Meløys svært sterke næringsliv, og alle mulighetene vi har innenfor reiseliv, havbruk, industri, fiske og matproduksjon. Og kanskje dreier det seg ikke om alt vi mangler, men om at vi er flinkere til å vise fram alt Meløy kommune har og tilbyr, alene og sammen med foreninger, institusjoner og bedrifter.

Som næringslivet må Meløy kommune også klare å omstille seg og redusere kostnader. Men i en tid der sosiale medier gjerne definerer hva den enkelte er opptatt av og hva som er dårlig og bra, så må vi også være der. Og fortelle hvor bra Meløy er, og hvor bra vi er sammen!

Sigurd Stormo fortalte til Edmund Ulsnæs
Sigurd er styreleder i Meløy Utvikling og ordfører i Meløy

Facebook Kommentar