Seks nye Mestere samlet: Her ses Meløys ferskeste mestere. Fra venstre: Rune Brun, Christian Otting, Jørn Engen, Siri Kaspara Langskjær, Joakim Dagfinsen, Svein Olsen. Foto: Edmund Ulsnæs

Seks ble Mestere, sammen

Dette er beskyttet innhold! Vennligst  registrer deg for å logge inn.

Facebook Kommentar