Foto: Edmund Ulsnæs

Nå skal brua bort!

Ved Jelstadbrua mellom Skaugvoll og Inndyr er det nå lysregulering i forbindelse med utbedringsarbeid.

Den smale brua kan især vinterstid kan være en utfordring for tungtrafikken, men nå skal den bort.
– Det arbeides nå med å legge rør, og massene fra skjæringa et stykke unna skal brukes til å bygge opp en slakere kjærebane som skal erstatte brua.

Det opplyser Johan Gøran Løkås fra drifts og vedlikeholdsavdelingen hos Statens vegvesen. Tekst: Anne Mette Meidelsen. Foto: Edmund Ulsnæs.

Facebook Kommentar