Ved årsskiftet hadde Meløy kommune 72 prosent kvinnelige og 28 prosent mannlige ledere. Andel årsverk til kommunale lederfunksjoner har gått ned fra 56,4 i 2014 til 51,4 i 2018. ( kilde Meløy kommune)

Kvinnedominans i kommunal sektor

Dette er beskyttet innhold! Vennligst  registrer deg for å logge inn.

Facebook Kommentar