De bretter opp ermene og gjør klar for samarbeid under samme paraply. VisitMeløy skal løfte næringa og gjøre den synlig og attraktiv. Fra venstre Kim Børge Skjellstad, Wenche Gundersen, Rolf B. Nilsen og Elin Danielsen. Kai Nymo og Rune Krogh fra styringsgruppa var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Anne Mette Meidelsen

Framtidsretta promotering av Meløy

Dette er beskyttet innhold! Vennligst  registrer deg for å logge inn.

Facebook Kommentar