Annonsebladet Ny Næring produseres av Mediehuset Framtia på oppdrag fra næringslivet i Meløy-regionen. Ny Næring profilerer stolte arbeidsfolk og satsinger, prosjekter og suksesshistorier i de 16 samarbeidsbedriftene som finansierer bladet. Ny Næring ble etablert med navnet IndustriFolk i 2004, og var informasjonsblad for Glomfjord Industripark. I dag har bladet samarbeidsbedrifter i hele Meløy-regionen, og distribueres som bilag i Framtia den siste onsdagen hver måned, unntatt juli og august.