Søskenflokk velger likt: Disse fire har alle tatt samme yrkesvalg. Alle er, eller skal bli, lærer. Fra venstre Truls, Jill-Marita, Ann-Kristin og Mads. Alle foto: Edmund Ulsnæs

1+1+1+1=alle fire

Dette er beskyttet innhold! Vennligst  registrer deg for å logge inn.

Facebook Kommentar