• Reguleringsplan på høring

    Nå kan du komme med innspill til forslaget om detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse med småbåthavn og  molo på Reipå. Høringsperioden er